top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + Top Contributors

Top 100 Tabbers [ by rating ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: Average rating: # of tabs:
01. mikecannon84 [ 5.00 ] [ 107 tabs ]
02. runbynight [ 5.00 ] [ 54 tabs ]
03. Matotitou [ 5.00 ] [ 48 tabs ]
04. 7il_dany82 [ 5.00 ] [ 36 tabs ]
05. Moon Loungers [ 5.00 ] [ 31 tabs ]
06. naxo killer [ 5.00 ] [ 30 tabs ]
07. beside_666 [ 5.00 ] [ 29 tabs ]
08. MFJ [ 5.00 ] [ 28 tabs ]
09. istarii [ 5.00 ] [ 28 tabs ]
10. mustanger [ 5.00 ] [ 27 tabs ]
11. luancf [ 5.00 ] [ 27 tabs ]
12. NapalmMan [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
13. alvikacmoli [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
14. Dethdisko [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
15. fergto78 [ 5.00 ] [ 25 tabs ]
16. indiespiv [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
17. davidecaparini [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
18. davidmeaton [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
19. ntngaur4u [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
20. aiezet [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
21. acdkaren [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
22. maolars [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
23. dizzydshmc [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
24. Morbid Corpse [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
25. drakestard [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
26. QPC_Sam [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
27. dre93 [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
28. PhoenixGRM [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
29. ahfauth [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
30. ikjetil [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
31. wisew [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
32. eusourei [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
33. neph_x [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
34. Deadmoony [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
35. syyanna [ 4.99 ] [ 59 tabs ]
36. smblama [ 4.99 ] [ 52 tabs ]
37. fanapathy [ 4.99 ] [ 45 tabs ]
38. Kmlo [ 4.99 ] [ 43 tabs ]
39. Noelleon [ 4.99 ] [ 41 tabs ]
40. Rzezimierz [ 4.99 ] [ 28 tabs ]
41. THL22 [ 4.99 ] [ 27 tabs ]
42. MattKingerZ [ 4.99 ] [ 26 tabs ]
43. MetalCPR [ 4.99 ] [ 24 tabs ]
44. Luosnaeco [ 4.99 ] [ 23 tabs ]
45. happysad [ 4.99 ] [ 22 tabs ]
46. Flesh Cloud [ 4.99 ] [ 21 tabs ]
47. Oliver_White3 [ 4.98 ] [ 170 tabs ]
48. bassm99 [ 4.98 ] [ 111 tabs ]
49. carriep63 [ 4.98 ] [ 77 tabs ]
50. what.you.doing. [ 4.98 ] [ 63 tabs ]
51. Beowolff [ 4.98 ] [ 48 tabs ]
52. Aoaukaua [ 4.98 ] [ 27 tabs ]
53. charlie edsel [ 4.97 ] [ 389 tabs ]
54. ayreon77 [ 4.97 ] [ 300 tabs ]
55. frankowillo [ 4.97 ] [ 209 tabs ]
56. fourpeat [ 4.97 ] [ 133 tabs ]
57. lespaulakias11 [ 4.97 ] [ 112 tabs ]
58. NSpen1 [ 4.97 ] [ 56 tabs ]
59. samdebrunner [ 4.97 ] [ 36 tabs ]
60. MetallicaDMRTL [ 4.97 ] [ 34 tabs ]
61. helldove [ 4.97 ] [ 30 tabs ]
62. Dennis Phonglo [ 4.97 ] [ 28 tabs ]
63. mr.gein [ 4.97 ] [ 24 tabs ]
64. nightstalker297 [ 4.97 ] [ 23 tabs ]
65. Licky Webster [ 4.96 ] [ 126 tabs ]
66. crimson-dync [ 4.96 ] [ 92 tabs ]
67. garykob [ 4.96 ] [ 70 tabs ]
68. RMitch711 [ 4.96 ] [ 64 tabs ]
69. <Arcane> [ 4.96 ] [ 50 tabs ]
70. psychopunk666 [ 4.96 ] [ 46 tabs ]
71. godspeedy [ 4.96 ] [ 33 tabs ]
72. Substructure [ 4.96 ] [ 24 tabs ]
73. Nizart [ 4.96 ] [ 23 tabs ]
74. rafi777 [ 4.96 ] [ 21 tabs ]
75. AmzGuitarist [ 4.96 ] [ 20 tabs ]
76. mysticguitar77 [ 4.95 ] [ 160 tabs ]
77. duane baldwin [ 4.95 ] [ 137 tabs ]
78. emerica10570 [ 4.95 ] [ 90 tabs ]
79. jvwald [ 4.95 ] [ 65 tabs ]
80. blindterry333 [ 4.95 ] [ 65 tabs ]
81. tetkinsin [ 4.95 ] [ 57 tabs ]
82. JustinK969 [ 4.95 ] [ 50 tabs ]
83. wade.barter [ 4.95 ] [ 50 tabs ]
84. tdowning11 [ 4.95 ] [ 39 tabs ]
85. jose763 [ 4.95 ] [ 27 tabs ]
86. DDDiego [ 4.95 ] [ 24 tabs ]
87. trylionardo [ 4.95 ] [ 22 tabs ]
88. JESUSFREA343 [ 4.95 ] [ 22 tabs ]
89. Magero [ 4.95 ] [ 21 tabs ]
90. naguenyong vinx [ 4.94 ] [ 270 tabs ]
91. DON CZARSKI [ 4.94 ] [ 232 tabs ]
92. AnduNeedle [ 4.94 ] [ 165 tabs ]
93. satir3 [ 4.94 ] [ 162 tabs ]
94. Roppies [ 4.94 ] [ 98 tabs ]
95. MrMadiso [ 4.94 ] [ 86 tabs ]
96. Madrone6 [ 4.94 ] [ 85 tabs ]
97. AlienFreak77 [ 4.94 ] [ 64 tabs ]
98. wranglingoutlaw [ 4.94 ] [ 44 tabs ]
99. isilme1 [ 4.94 ] [ 28 tabs ]
100. HardeDanser [ 4.94 ] [ 27 tabs ]