top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + Top Contributors

Top 100 Tabbers [ by rating ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: Average rating: # of tabs:
01. mikecannon84 [ 5.00 ] [ 107 tabs ]
02. Matotitou [ 5.00 ] [ 68 tabs ]
03. runbynight [ 5.00 ] [ 54 tabs ]
04. microbamba [ 5.00 ] [ 49 tabs ]
05. 7il_dany82 [ 5.00 ] [ 40 tabs ]
06. naxo killer [ 5.00 ] [ 31 tabs ]
07. Moon Loungers [ 5.00 ] [ 31 tabs ]
08. mustanger [ 5.00 ] [ 29 tabs ]
09. beside_666 [ 5.00 ] [ 29 tabs ]
10. MFJ [ 5.00 ] [ 28 tabs ]
11. luancf [ 5.00 ] [ 27 tabs ]
12. NapalmMan [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
13. alvikacmoli [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
14. Dethdisko [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
15. fergto78 [ 5.00 ] [ 25 tabs ]
16. indiespiv [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
17. davidecaparini [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
18. davidmeaton [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
19. ntngaur4u [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
20. aiezet [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
21. acdkaren [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
22. SwagBaboon [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
23. maolars [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
24. dizzydshmc [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
25. Morbid Corpse [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
26. drakestard [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
27. QPC_Sam [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
28. dre93 [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
29. PhoenixGRM [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
30. ahfauth [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
31. ikjetil [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
32. wisew [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
33. eusourei [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
34. neph_x [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
35. Deadmoony [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
36. bassm99 [ 4.99 ] [ 114 tabs ]
37. syyanna [ 4.99 ] [ 59 tabs ]
38. smblama [ 4.99 ] [ 52 tabs ]
39. fanapathy [ 4.99 ] [ 45 tabs ]
40. Kmlo [ 4.99 ] [ 43 tabs ]
41. Noelleon [ 4.99 ] [ 41 tabs ]
42. Rzezimierz [ 4.99 ] [ 28 tabs ]
43. THL22 [ 4.99 ] [ 28 tabs ]
44. MattKingerZ [ 4.99 ] [ 26 tabs ]
45. MetalCPR [ 4.99 ] [ 24 tabs ]
46. Luosnaeco [ 4.99 ] [ 23 tabs ]
47. happysad [ 4.99 ] [ 22 tabs ]
48. Flesh Cloud [ 4.99 ] [ 21 tabs ]
49. Oliver_White3 [ 4.98 ] [ 170 tabs ]
50. carriep63 [ 4.98 ] [ 81 tabs ]
51. Beowolff [ 4.98 ] [ 48 tabs ]
52. Aoaukaua [ 4.98 ] [ 27 tabs ]
53. charlie edsel [ 4.97 ] [ 389 tabs ]
54. ayreon77 [ 4.97 ] [ 304 tabs ]
55. frankowillo [ 4.97 ] [ 224 tabs ]
56. lespaulakias11 [ 4.97 ] [ 112 tabs ]
57. what.you.doing. [ 4.97 ] [ 85 tabs ]
58. NSpen1 [ 4.97 ] [ 57 tabs ]
59. godspeedy [ 4.97 ] [ 43 tabs ]
60. samdebrunner [ 4.97 ] [ 36 tabs ]
61. MetallicaDMRTL [ 4.97 ] [ 34 tabs ]
62. helldove [ 4.97 ] [ 30 tabs ]
63. Dennis Phonglo [ 4.97 ] [ 28 tabs ]
64. nightstalker297 [ 4.97 ] [ 24 tabs ]
65. mr.gein [ 4.97 ] [ 24 tabs ]
66. fourpeat [ 4.96 ] [ 133 tabs ]
67. Licky Webster [ 4.96 ] [ 126 tabs ]
68. crimson-dync [ 4.96 ] [ 92 tabs ]
69. garykob [ 4.96 ] [ 70 tabs ]
70. jvwald [ 4.96 ] [ 66 tabs ]
71. RMitch711 [ 4.96 ] [ 64 tabs ]
72. <Arcane> [ 4.96 ] [ 50 tabs ]
73. psychopunk666 [ 4.96 ] [ 46 tabs ]
74. Substructure [ 4.96 ] [ 24 tabs ]
75. Nizart [ 4.96 ] [ 23 tabs ]
76. rafi777 [ 4.96 ] [ 21 tabs ]
77. AmzGuitarist [ 4.96 ] [ 20 tabs ]
78. mysticguitar77 [ 4.95 ] [ 165 tabs ]
79. duane baldwin [ 4.95 ] [ 137 tabs ]
80. emerica10570 [ 4.95 ] [ 90 tabs ]
81. blindterry333 [ 4.95 ] [ 65 tabs ]
82. tetkinsin [ 4.95 ] [ 57 tabs ]
83. JustinK969 [ 4.95 ] [ 50 tabs ]
84. wade.barter [ 4.95 ] [ 50 tabs ]
85. tdowning11 [ 4.95 ] [ 42 tabs ]
86. jose763 [ 4.95 ] [ 27 tabs ]
87. JESUSFREA343 [ 4.95 ] [ 23 tabs ]
88. trylionardo [ 4.95 ] [ 22 tabs ]
89. Magero [ 4.95 ] [ 21 tabs ]
90. naguenyong vinx [ 4.94 ] [ 270 tabs ]
91. DON CZARSKI [ 4.94 ] [ 232 tabs ]
92. AnduNeedle [ 4.94 ] [ 167 tabs ]
93. satir3 [ 4.94 ] [ 162 tabs ]
94. Roppies [ 4.94 ] [ 98 tabs ]
95. Madrone6 [ 4.94 ] [ 90 tabs ]
96. MrMadiso [ 4.94 ] [ 86 tabs ]
97. AlienFreak77 [ 4.94 ] [ 64 tabs ]
98. wranglingoutlaw [ 4.94 ] [ 44 tabs ]
99. isilme1 [ 4.94 ] [ 34 tabs ]
100. HardeDanser [ 4.94 ] [ 27 tabs ]