top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + Top Contributors

Top 100 Tabbers [ by rating ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: Average rating: # of tabs:
01. MattKingerZ [ 5.00 ] [ 108 tabs ]
02. mikecannon84 [ 5.00 ] [ 107 tabs ]
03. solidsnake_cs [ 5.00 ] [ 71 tabs ]
04. Matotitou [ 5.00 ] [ 68 tabs ]
05. runbynight [ 5.00 ] [ 54 tabs ]
06. Moon Loungers [ 5.00 ] [ 38 tabs ]
07. naxo killer [ 5.00 ] [ 32 tabs ]
08. mustanger [ 5.00 ] [ 31 tabs ]
09. SwagBaboon [ 5.00 ] [ 31 tabs ]
10. beside_666 [ 5.00 ] [ 29 tabs ]
11. matt.russell13 [ 5.00 ] [ 29 tabs ]
12. MFJ [ 5.00 ] [ 28 tabs ]
13. NapalmMan [ 5.00 ] [ 27 tabs ]
14. Dethdisko [ 5.00 ] [ 27 tabs ]
15. fergto78 [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
16. alvikacmoli [ 5.00 ] [ 26 tabs ]
17. indiespiv [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
18. davidecaparini [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
19. StevenBeaven90 [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
20. ntngaur4u [ 5.00 ] [ 24 tabs ]
21. aiezet [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
22. acdkaren [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
23. maolars [ 5.00 ] [ 23 tabs ]
24. Robb Anagnostis [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
25. dizzydshmc [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
26. PhoenixGRM [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
27. Morbid Corpse [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
28. drakestard [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
29. danmcg95 [ 5.00 ] [ 22 tabs ]
30. QPC_Sam [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
31. zygmuntlotos [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
32. dre93 [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
33. golgathor [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
34. alexander.udo.g [ 5.00 ] [ 21 tabs ]
35. ikjetil [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
36. wisew [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
37. eusourei [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
38. Machine62 [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
39. neph_x [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
40. Deadmoony [ 5.00 ] [ 20 tabs ]
41. bassm99 [ 4.99 ] [ 125 tabs ]
42. syyanna [ 4.99 ] [ 59 tabs ]
43. smblama [ 4.99 ] [ 52 tabs ]
44. fanapathy [ 4.99 ] [ 46 tabs ]
45. Kmlo [ 4.99 ] [ 43 tabs ]
46. Noelleon [ 4.99 ] [ 41 tabs ]
47. Rzezimierz [ 4.99 ] [ 28 tabs ]
48. MetalCPR [ 4.99 ] [ 24 tabs ]
49. Luosnaeco [ 4.99 ] [ 23 tabs ]
50. happysad [ 4.99 ] [ 22 tabs ]
51. Flesh Cloud [ 4.99 ] [ 21 tabs ]
52. I.am.Salekeen [ 4.99 ] [ 20 tabs ]
53. frankowillo [ 4.98 ] [ 337 tabs ]
54. Oliver_White3 [ 4.98 ] [ 170 tabs ]
55. carriep63 [ 4.98 ] [ 92 tabs ]
56. godspeedy [ 4.98 ] [ 80 tabs ]
57. Beowolff [ 4.98 ] [ 48 tabs ]
58. maxprod [ 4.98 ] [ 30 tabs ]
59. Aoaukaua [ 4.98 ] [ 27 tabs ]
60. charlie edsel [ 4.97 ] [ 389 tabs ]
61. ayreon77 [ 4.97 ] [ 306 tabs ]
62. lespaulakias11 [ 4.97 ] [ 112 tabs ]
63. microbamba [ 4.97 ] [ 62 tabs ]
64. MetallicaDMRTL [ 4.97 ] [ 34 tabs ]
65. helldove [ 4.97 ] [ 30 tabs ]
66. THL22 [ 4.97 ] [ 28 tabs ]
67. Dennis Phonglo [ 4.97 ] [ 28 tabs ]
68. mr.gein [ 4.97 ] [ 24 tabs ]
69. fourpeat [ 4.96 ] [ 139 tabs ]
70. Licky Webster [ 4.96 ] [ 126 tabs ]
71. crimson-dync [ 4.96 ] [ 93 tabs ]
72. garykob [ 4.96 ] [ 70 tabs ]
73. jvwald [ 4.96 ] [ 67 tabs ]
74. NSpen1 [ 4.96 ] [ 65 tabs ]
75. RMitch711 [ 4.96 ] [ 64 tabs ]
76. hdpeng [ 4.96 ] [ 53 tabs ]
77. <Arcane> [ 4.96 ] [ 50 tabs ]
78. JESUSFREA343 [ 4.96 ] [ 25 tabs ]
79. Substructure [ 4.96 ] [ 24 tabs ]
80. Nizart [ 4.96 ] [ 23 tabs ]
81. rafi777 [ 4.96 ] [ 21 tabs ]
82. AmzGuitarist [ 4.96 ] [ 20 tabs ]
83. AnduNeedle [ 4.95 ] [ 194 tabs ]
84. satir3 [ 4.95 ] [ 175 tabs ]
85. mysticguitar77 [ 4.95 ] [ 173 tabs ]
86. duane baldwin [ 4.95 ] [ 138 tabs ]
87. emerica10570 [ 4.95 ] [ 90 tabs ]
88. tetkinsin [ 4.95 ] [ 59 tabs ]
89. JustinK969 [ 4.95 ] [ 50 tabs ]
90. wranglingoutlaw [ 4.95 ] [ 44 tabs ]
91. samdebrunner [ 4.95 ] [ 36 tabs ]
92. jose763 [ 4.95 ] [ 27 tabs ]
93. Magero [ 4.95 ] [ 21 tabs ]
94. Neckwringer [ 4.94 ] [ 1336 tabs ]
95. naguenyong vinx [ 4.94 ] [ 270 tabs ]
96. DON CZARSKI [ 4.94 ] [ 232 tabs ]
97. P_Trik [ 4.94 ] [ 193 tabs ]
98. Madrone6 [ 4.94 ] [ 90 tabs ]
99. MrMadiso [ 4.94 ] [ 86 tabs ]
100. blindterry333 [ 4.94 ] [ 65 tabs ]