top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + Top Contributors

Top 100 Tabbers [ by rating ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: Average rating: # of tabs:
01. anderssoncaro [ 5.00 ] [ 104 tabs ]
02. BlenderBR [ 5.00 ] [ 98 tabs ]
03. Bruno Frenchy [ 5.00 ] [ 13 tabs ]
04. ThorChicken [ 5.00 ] [ 8 tabs ]
05. DNCita [ 5.00 ] [ 8 tabs ]
06. ayreon77 [ 5.00 ] [ 7 tabs ]
07. olliramac35 [ 5.00 ] [ 7 tabs ]
08. versa.atagaka [ 5.00 ] [ 7 tabs ]
09. MattKingerZ [ 5.00 ] [ 6 tabs ]
10. delb0y1967 [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
11. bassm99 [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
12. haleyohora [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
13. Grenade2 [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
14. AntonioBatini [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
15. rillegas08 [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
16. emmanueltse5 [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
17. ArtVandelay1 [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
18. J.Millzzzz [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
19. jc.mendiola16 [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
20. VayleMystery [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
21. AfrTabsChords [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
22. AnduNeedle [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
23. sushihemmox [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
24. crimson-dync [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
25. pmalavi [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
26. MetaMoRpheXx [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
27. chinny1991 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
28. zuletaevan [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
29. adamrt23 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
30. chenneanigans [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
31. jeeg77 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
32. Tone Jones [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
33. Pastafarian96 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
34. NBA96 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
35. ChrisW42 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
36. NoCompz43 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
37. elena__luporini [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
38. Jucko [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
39. DBC99 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
40. howarduck [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
41. RobScallon [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
42. Carl6661 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
43. finman8706 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
44. alenjohnson2000 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
45. Fellatio [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
46. jamesxboxlive12 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
47. samcourt [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
48. sashki [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
49. nicholaspaulpgh [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
50. briiiaaa8 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
51. musikopengar [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
52. GuiltyGearXXX [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
53. HerrAshmoo [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
54. elizabethtalbot [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
55. sweeto [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
56. ashleyx16x [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
57. <Arcane> [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
58. sovaso [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
59. Parkie69 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
60. adam613 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
61. HunterOfTheDark [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
62. jonesy827 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
63. aerosmithfan95 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
64. lordpieface [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
65. B_Joannette [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
66. jzargo123 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
67. mraveryk [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
68. elised1989 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
69. aggeaxinder [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
70. Piano_girl95 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
71. DoctorByName [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
72. Rokdhan [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
73. rapsb28 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
74. Virage [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
75. mattawan1000 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
76. manutd_iznul1 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
77. 2ne1bigbangfx [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
78. Sutter [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
79. Alexian3007 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
80. NoLeftTurn15 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
81. CurveHunter [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
82. claytonic.wong [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
83. whitespyder [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
84. guy_with_a_guit [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
85. John Clark [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
86. urlucky777 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
87. lillianna24 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
88. uruburned [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
89. LeeSamuelM [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
90. declan_84 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
91. hollyclarerees [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
92. kauf7690 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
93. jayseeyahtzee [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
94. t0rtellini [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
95. marc.ruff.dj [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
96. Natty-H1111 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
97. Substructure [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
98. nathanrokusek [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
99. eleana.gabriel. [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
100. socrates.kambui [ 5.00 ] [ 1 tabs ]