#1
discuss and post ascii art

NO MEMES!!!!1112!
[size="1"],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,....,.,,,,,...,......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,,.,........,......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,...,..............,,....
,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,......,.........,...,,,....
,......,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,~,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,....,,,,,,,,,,,,....
.,,,,,,,............,,,,,,,,,:,,,,,,,,:::,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,....,..,,.,,,,,,,,.,,,,,....
,,,,,,,,,,,,....,.....,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,.,,,,,,,,,,,,,..........
,,,,,,,,:,,,,,,.....,...,,,,,,,7,:,,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,.,,,,,,,,,.,,,..,.......
,,,,,:,,::,,,,,,,,,,.....,..,.,,I,,,,,,,,N:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,...,,,,:,,,,,,,,,,..,,,,,,....
,,,,,,,,,,:::,,,,,,,.,..........,,,,,,,,87,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,.,,....
,,,,,,,,,,,:::::,,:,,,,,,,,......,,,,,,,,~,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:.,?,,:,:,$:Z?7,?DO8IN:,,,,,,,,,,..................
......,,,,,,,,,::::,:,,,,,,,,Z..,,,8,,,,,D::::,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,D$877=MDN78MNINN~8DON+88.,,,,,,...........,,,,,,....
.,........,,,,,,,::?::,,:,,:,,,,,~,8,.,,$:=::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:ZD8NDOO$N$8ZZDDN$$N$$ZZ8M+~,,.........,,,,,,,,,,:....
,.,..,,....,,,,,,,=~=~:::,::::::,~,,,..N.:,D,:::,,,:,,,,,,,::::,::8NOONNMO7Z$78Z8$OO7I7777IDN~:,.....,,......,....,,....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=.:,:::~::::::,,,OO:,7N7.N=ZN?N?MZZZI,,:::::IDD$$ONMI8ZZ7DMONM+7I?,=87$$+$D+,,.,,,,,,.,...........?..
,,,,,::::::::,,,,,,,:~O$Z=::=::::::::,,+:,DD:?ZO?$N7D8DDN7ONI,DNNZZND8IZIDZ7NZD88?DD8ON88DO$DD7O,,,,,:,,:,,,,:,,,,,,....
~~:::::::::::,:::::,,,,::,:::::$N::?:::?~INN8NNMZN$$I$II$Z87N8Z8OOON8ZNOZZNM7=7?Z?D+?+?NNN$?DD::::::::::,,,,,,,,,,....
....,,,,,,,,,,::Z7++?+8+++++I+$8:::Z8NOIDM7N7DNNMM$NNZZ$Z$ZNODNON8$OZZMMN$Z$8NN$~NN?NN7NDD8D7D::::,,,,,,,,,,,,,.,,....
,.......,..........,...,....,,.,,,,N=++=:87I?=DNNDM8NO8NDNNNNNNOND$OZNMNMNO8NNNNDNNMNN$=NDDND$$+O,,,,...................
,,,,,,,,.........,............,,,,..,+=DDNI8NNN=?8II?ZOMMDMNO8O8NONOOMMNNN8$8NNNNNMNMN+$MMDNNN7$N,,,.........,...,,.....
,,,,.,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,..,.,,?,,,,Z$OIN78NNDN7NMDMNNMNOZZNOD$OZO$DNMMNNMND$NNNMNNMMDNMMMNND$78,,..,,,,,,,,,:,,,,,....
::~:~~::::::::,:,,:::I=?.D::NZ$$.~:,::8?IN?D??DIO$DDNMNDNODO$$D$$ZMZONDNNDNNDODDMMNNNMDMMMNMN8ID7,,,,,,,,.,,,,,..,,,....
,,,,::::::::~~+:7I:~:::NDZ::~:MOI?N$7$I7DIN?7DDDNMNNOOOODODNZZON8Z$NNMNNNNNNDDNMNNMMMMMMNNNN77ZD:::,,,,.,.............
....,,,,,,::O::::::NO.DM~~:~:~::.=N$ZN7D7$??INNODNNZOODO8OD$$ZZDMD$MMNNNNNMMNNNNNNNNNMNMNNND7ION:::::::::::,,,,,,,....
::::::,,,,+,:,,,,:,,:::,::::OO8MI+MNNMD7ZNIZDONZ888$DNNOZD88ZZN$ZD7D$NNMNNNNNNNNNDNDMNNMNNMNNN7778::,:,,,,,,,,,:,,::....
,:,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::IZ$?ID7ZDODDONNON8OO8MNOZZ$NOZZ78ZNNNNNNDNNN$NDNNNNNNNDNNNNDIOD,,,,,,,........,......
.,.......,:.........,.....,,,,,,,I$ZDZI?Z?8MNO8ZZZNDO8OOOOOD$ZOZNZ8Z$NNNNNNNNM$$DNNDDNNN7$NDNN7$N8,..,,,O,,:............
,..,................,.......,,?+7O+78OZZDNNO$$D88OZZZNOOOOZOZ8O8OMMDZNNNNNNDNND$DNDDNNNN87NMND7D78,.....,,,,,::::::,....
,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,7IZ7OZND$NDN8O$ZOZNZOONO$NOOOZZOZZOOMO8ZNNMNNNMDD77DDMN$NN7?NNN$77N7,,,,........,,,,,,....
,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+8,II,:IIDNI?D8DOZ$OO$ZZ$ZZ8OZDOOOO$ZONODNNIO$NNNNNN8$7$IN7NZZN7?ZMN$77+8,,,,,,,:,.:$77........
,,,,,:::::::::::::::::::::::::::ZNIIDMN$8ZZZOZZN$Z8NOZZD8OD8ZODNNDONM$$DDDDDDZ$DIZ$$8$DN+?OMN77DN~:,,,,.,,,~+$7O~,::....
::::::::::::~:::~:::::~::::::~~ID$77NDNZ$Z$ZZOOZDDZNNM8NN8DNNMNNMNNZND?$?I8N+DD8D?77NN7D88887$7D=:::::,,,,..:7$~,.,.....
:::,::::,,,,:,,:::::::,::~::NN7$~DI$NODZZDO8D$$$ZNNO8NNNNN+8=NMDODO+8M8$?7ZDN$DIINZZDDZZ?~N?78Z7=::::::::,,,,7,,.,,.,...
,.........,,,,,,:,::::::~I,,,,,:?8888ZZOOZ$DOINDNZ,,.+7~D=N::M::M8:::D$$777DN?M$D$N8OD~787DZDD,,,,,,,:,,,,$Z,?,,I,,...
.,..,.,,..,,,,,,,,,,,,:,,,:,,,+=8+88N$ZDN$NDNDNO:,,:,,,,:::::7::O::,NNN$Z$??I?888DONDDII7ODO7:,,,.......,:I+,,+,,.,...
,,,:::,,::::,,,,,,,,,,~,,,,,,8+ZN8$8ZZNO$M,$,,,,,,,~,,.,,::,:,:::,,,,,,7NDZO?ND8NND7N8DDZD$Z::,,,,........?.?..+..,...
::,:::::,,,,:,,,..,...,.,,.,O,,,O8ZOO88OM,,,,,,,,,,,,,=,,I::::::,,D,,,,,,~N8NNN$DNN+OM~,D::,,8,,,,:,,,,,,,..?,,,,,,,,...
,,,,,,,,,,,,,.........,?....,,:NNN88877D+,,,,,.,.,,,,,,::::,:::,,,,:,,,,,,,,,:,~~=7=I~:8,,....,,.,,,,,,,,,,.?,,,,,,,:...
..,.................Z,,,~,,~,:=D$OD$8ON,:,,,,,,,,,,,,::::::,,,,,,.=?.,.,,,,,,,,,~N88IOD8,,...Z...,,.,,,,,,,,,=,,.,.,:...
,...........,,,.,,,,.,?.,,,,7:~8$$Z$7DD::,,,,,,,,:,,:::::::,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,I8DOIO=,,,,,,,.........,,,,,:=.,,,,,:...
:,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,:,,,,,,=:,NNND7IMD+NZ+.,:,,,,:::::::,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,8I?DNN+::,,,,,,,..............=:~.......
,:::,,,,,,:,,,,,,,,,,.,,,,,,:~:NZID8D+7D$MNMDN=D7:7:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,:~:ON,,$::,,,,,,,,.,........,..,,,.,....
.,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::=:,~NNZ$I7D$ZDDDDDD$~::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,~:,~,:.,:::,,,,,,.,,.,,,,..,,.,,..,....
.,,,,,,,,,,,,,,...,.,,,,::::::=:?MM$$M7$?M?NNDI8$OI::,:=7.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,:.D::,:::,:,,,,.,,,,,,,,,,,.,,+,,,,...
.,,,,,,,,...,....,,,,,,,::::::::I:NNN7$777I7$I?D?8DND:,8?=:,,,,,,,,,,,,::,,,,,,D8=+,:,,:,,,,,,,,,,.......,.,,,,.?.,,....
.,.,.,,,.......,,,,,,::::::::::::,,=MM77MNZZN?I7N$N7OD+8MOD+,,,,,.:O$,,,,,,,,,Z7IZ,:,,,,,,,,,,,,,,,.,..,.........,.,,...
...,......,,,,,,,,,,::,::::::,,,,,,,,,.8M8D7IMIZ8$?8N?8=+DZ?$O,:::,,,,,,,,,,,,,,?++~,,,,,,,,,,:,,,,,,,,.,,..,....=+,,...
.,...,,,,,,,,,,,,,:::::,,,,,,,,,.,,,,,,,:,:::==NDNMNDD????8IIDD+++$N,,,~.,.,,.,.,=+I,,,,,,,,,,,,:,,,,,,..,.,.,,.,:,.,...
.,,,,,,,,,,,,,,,:,:,:,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,:::::::,8DMMIIOD~D?DN?7IDD,.,I,,.,,.,,,?,:?,,,,,.,,,,,,,,,,,.....,,,,,?.,...
.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,:,:::::,,,,:,,NNZZ=+$+,,,,.,I,7...,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,,,,+,,...
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,8D+INN=,:.,,,,,.,,,,.,,,?,,,,,.,,..,,,,,,,,,.,....,,,.~,...
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,8ONZ:N:~,$~,,,,,....,,,=,,,,,,......,,.,,,,,.........~...
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8IN8Z,,,~,,.,,,,,.,.,,I,,,,,,,.....,.,,,,,...,..,.,....
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DZN$,,,++=,,,,,.....,,+,,,,,,,,......,,,.......,,,...
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.....,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NMD,,,,,,,.,,.....,,.++,,,,,,,.........,.,,,.,.,...
..,,,..,,,,,,,...,......,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+DI~,,,,,,,,,...,,.,,+:I,,,,,,,,,,..,,.,,,,.,.,...
.,.,,,,,,,,.....,........,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,N?8,,,,,,,,...,..,.,,+,,,,,,,,,......,..,,..,...
.,,,,,.,..............,..,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,D?8,,,,.,,.,.,,,,,,,,==,,,,,,,,,.....,....,,...
.,.,,,......,......,..,.,,,,,.,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,N$.,,,,,,,,,...,..,,,,.~,,,.,,.....,,.....,...
.,,,,,...,,,,,,.,...,,,,,,,,..,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,~8?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,.,,,.,.,,.,.,...
.,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,.,,,,.D$,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,+,.,..,.,,.,,,,...
.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,=DD,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,..,==::,..,,......
.,,,,.,,,..,.,,?8,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,DZ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,:=?,,,,,,.,...
..,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,..,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,Z7,,,.............,.,.,,,,,,,~=+=.,,,...
.,,.,.......,,,,.,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,,.,.,,,,,.....:,.,.......,..,,,..,,.,,,,.,,.,,,,+,...
.,,,,,.,,.,.,,,.,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,......,Z:....,,..,..,..,....,...,.,,,.,,,,...
.,.,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,....,,,,,,,..,....,.D,,.,.........,....,,.,..,,,.,.......
.,,,.,,.,,..,,..,,,,,.,,,,....,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,..,.,,,,,,,..,,,,,,?:,,,...,,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,...
..,,,,,.,,,,,,....,..,,.,.,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,.,ID,,,,,,,.,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,...
.,.,..,..,,,,,......,.....,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,:,,,,,.,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,...
..,,,,,.,.,,,,......,,..,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,.,,,...,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,....,.,,,...
.,,.,,,,,,..,,,..,,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,..,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,.,,,.,,..,,,.,,,,,,,..
.,,,,,,..,.....,,...,...,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,..,..,,........,,,,,,.,.,,.,,,..,,.,..,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,:..
.,,,,,,,..,.....,.,,...,,.,,,,,,,,...,.,.............,.......,.,......,,,,..,,,,..,,,,,....,,,.....,,,,..,,.,.,,,.,,::..[/SIZE]
✠ ☠ ✠
RIP Ronnie James Dio


Fendi Shoes is actually extremely advantageous.
#3
fish with fangs

EDIT:
My contribution:

(.)(.)
Quote by UraniYum
Fuck you I'm trying to be caring and shit


Quote by Cb4rabid
Okay guys, I have a confession to make. Not really a confession since it's something that's been bugging me for awhile but I've always been in denial about it.

**** you gilly, it's not what you think
#5
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.
#6
Quote by gilly_90
fish with fangspretty much, more worm like than a fish though.
✠ ☠ ✠
RIP Ronnie James Dio


Fendi Shoes is actually extremely advantageous.
#7
O
[]__O
]]JJ \\


guess...
RIP Bernie Mac
RIP Michael Jackson

FUCK YOU DIME!

Quote by Cobain_Is_King
Get 'Cliff is Angry. So so angry' on your ass.

Edit: Then take pictures and send me them.Genetically engineered and raised by wolverines DAVE MUSTAINE...
#8
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.


that is the most awesome thing ever
Quote by UraniYum
Fuck you I'm trying to be caring and shit


Quote by Cb4rabid
Okay guys, I have a confession to make. Not really a confession since it's something that's been bugging me for awhile but I've always been in denial about it.

**** you gilly, it's not what you think
#9
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

I love that, it's so clever
Tim.

You have entered the Twilight Zone
Beyond this world strange things are known
Use this key, unlock the door
See what your fate might have in store
Come explore your dreams' creation
Enter this world of imagination
#10

N     N   ooooo
Nn    N  O   O
N N   N  O   O
N  N  N  O   O
N   N N  O   O
N    Nn  O   O
N     N   ooooo 
Last edited by AnAngrySquirrel at Sep 8, 2009,
#11
OGC

<_<
>_>

Quote by UraniYum
Fuck you I'm trying to be caring and shit


Quote by Cb4rabid
Okay guys, I have a confession to make. Not really a confession since it's something that's been bugging me for awhile but I've always been in denial about it.

**** you gilly, it's not what you think
#12
………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’,
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : ; ; ; |
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|
..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,--.
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ , ,|, |
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘
#13

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMNMMN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNMNNNM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMNNMNMMMMMMMNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMNMMMMMMMMNMMMMMMMMMN8OZOONMMMMMMMMMNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD$7I??I7Z8NMMMMMMMNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMMMMMMMM8$7III?II7$8NMMMMMMNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMMMNMM8$7IIIIOZZO8OOMMMMMNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMMMMMMMDDDZI7ZO7OI7ZDMNMMMNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDND77?I?++I7ONMNMMMNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMM7I?7+77+?I$8DMMNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MNMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNMMMM$I?7ID8+I7$O8MNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNMMNDNO7I??7$$$ZZDNNNDMNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMNMMNMMMMMMMMMNMO$ZOZ777Z8DNDNNMNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMMMMNMMMMNNMMN$?=+IZODDDDMDNDD NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNNMMMMNNMNMMMNMMMMMNNMNNN$Z8DDD?NMDNNDD 8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMNNMMMMMNMMMMMNMMNNN$MMMMN+I?II78D DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNMMMMMNNMMMMMNMMMMMNMMNNMIO====+++++??? +===++?7NNNNNNNNNNNNNNNNNNDNND
MMMMMMMMMMMNMMMMMMNMMMMMNMMMMMNMMNN7?+=++++++++++= ~~~~~~=+$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNNMMMMNNMNMMMNMMMMMN8$$II++=====++===== =~~::~~+I8NNNNNNNNNNNNNNNNDDDD
MMMMMMMMMMMNMMMMMNMMNMMMNMMNIII7II??+===++====~~~= ===~~~~=?8NNNNNNNNNNNNDDDDDDDD
MMMMMMMMMMNMNMMMMNMMMMMMNMM??7I???++===+++====~~~~ ==++=~~=?ONNNNNNNNNNNNDDDDDDDD
MMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMNNMI7I???+===++++=++==++== ++?I+~~=?ONNNNNNNNNDDDDDDDDDDD
MMMMMMMMMMMMNMMMMNNMMMMMNNNI?+++==~~++=~=+??+++++? I777=~~=?ONNNNNNNNDDDDDDDDDDDD
MMMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMM$I+=~~==~=~:==~~::::~~~=+?I $8O~~~=+I8NNNNNNNDDDDDDDDDDDDD
MMMMMMMMMMNMNMMMMMNMMMI?=~~::~~~~::==~::,,,::~~=?7 OZZ~~~=?7DNNNNNNNNDDDDDDDDDDDD
MMMMMMMMMMNMNMMMMMNMNI=~~:::~~~~:::==~::,,,::~=+7Z OO8~:~=?78NNNNNNNNNNDDDD888888
MMMMMMMMMMMMNMMMMMNNMI+=~~~:~==~::::==~~::::~=+7ZO OOM~:~=?$NNNNNNNNNNNND888888OO
MMMMMMMMMMNMNMMMMMNNM$?+====++~:::::::++====+I$OO8 OON~::=?ZNNNNNNNNNNNND88OOOOOO
MMMMMMMMMMNMNMMMMMNNMM$7II7Z~~~:::::::::::~ODDDND8 ODN:::=IDNNNNNNNNNNNNNDOOZZZZZ
MMMMMMMMMMMNNMMMMMNNMMMNN+=~~::::::::::::::~=+?I7O ZNO:::=IDNNNNNNNNNNNNNN8ZZZZ$Z
MMMMMMMMMMNMNMMMMMNNMMMN7+=~::::::::,,::::~~=+?7OZ ND~:::=$NNNNNNNNNNNNNNNNZ$$$$$
MMMMMMMMMMMMNMMMMMNNMMMMI+~~::::::::,,,::~~~=?7ZZD DD~::~=$NNNNNNNNNNNNNNNNZ$$$$$
MMMNMMMMMMNMNMMMMMNNMMMN?=~~::::::::,,::~~~=+?ZO8D D=:::~~ZNNNNNNNNNNNNNNND$$$77$
MMMNMMMMMMMMNMMMMMNMMMMM?=~~~:::::::,,::~==++7OZDD D~::~~~7NNNNNNNNNNNNNNN8$$7777
MMMMMMMMMMMMNNMMMMNNMMMN+=~~~::::,:::::~~=++?ZODDD D~:::~~INNNNNNNNNNNNNNNDZ77777
MMMMMMMMMMMMNNMMMMNNMMMN+=~~:::::::::::~~==?78DDDD 8~::::~?NNNNNNNNNNNNNNND877777
MMMMMMMMMMMMNNMMMMNNMMMN?=~~::::::::::~~~=+?7ODDD8 8~::::~+ZDNNNNNNNNNNNNND8O7777
MMMMMMMMMMMMNNMMMMNNMMMN?=~~::::::::::~~~~=+II7888 8~:::~~?O$DNNNNNNNNNNNNNNDZZZ$
MMMMMMMMMMMMNNMMMMMNMMMD++=~::~:::::::~~~~~=++?788 8=~:::~?$$ZDDNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMNNMMMMMNMMMI++~~::~::::::~~~:~~~=++I$8 O$~~::~I$$$8NNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNNMMMMMMNMM+?++=~::::::::~::::~~~==+?$O OZ=~:~=$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMMNMMMMMMNN=I+=+=~~:::::::~:::::~~=+?7NO ZZ+~::=ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMMMMMMMMMMNNMMMMMM?==?+====~~~~~~~~~:::::~+NNNNNN ZZI~::=ONNNMMMMMMMMMMMMMMNMMMM
MMMMMMMMMMMNNMMMM8===I?=====~~~~~~~~~~~NNNDD8DDDNN MZ$~::+ONNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNNMM==I+INNNNNN?++==$NNNN888888D888DDN NZZ=::+ONNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMNMI==+O8NNDNDDNDD88888888888888O88DNN ZI$=:~+ONNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNNNM$====7NDDDDNNDD8888888888888OO8DDD~ =?8=:~?ZNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNMNMM++++=ODDDDDDDD8888O8O88888888888~~ =+$::~?7NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMNMM7+~?I+$NDDDDDDD8888OO88D8888OO$:~~ =+?::~?$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNMNMMM?~?N+DDDDDDDZ8$I~~~~=+IO8DOOO::~~ ~=~~~~?7NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMNMMM7=?I+=OD8Z8O====~~=~~~~===~ND:::: ~~:~~=?$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM?==?=~~ND8$=++I====I=====++=~~D::: ~~~~~~+7OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMNMN+=+I~~N=Z==++++7?++I====+++=~:8M:: ~=7=~~+I$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM=I+I?ZMD=====++++O7I$++=+==++=::ID~ ~+8+~~=?$DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM+??=+M8~===~~~~+??ZDD7I?+=~=+=~~:~+ +8~~=~?=Z+=MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMN?$+ZN88~===~~~~=+ZDDDDD8DDM+=++=~::~ +M::=~$:I:O=MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMI+=7N=~~===~~~~=?ODD$ZDDDMMMM+=++~~:+ 8NN~++O:I~?8$MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMI+MM=~=========+?ODZODNOMNNNMNI+++=~~: ::+D~+8=ID~D+MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMM7=MZ=====+=====+IZ8O88ODOMMMMMMN?+++=~~ ~::~=7?~+$~OZMMMMMMMMMMMMMNNMM
MMMMMMMMMMMMM?=====+====+?IZZODDOO8OMMMMD8OO?+?=~~ ~~::=DZ+IN8:MMNNNNNNNNNNDODNMM
MMMMMMMMMMMNM+===+++++++I7ZO8D8888OOOO88NNNN8??+=~ ~~~:+NDO~NNNMMMNNNNNNNNDODNNNN
MMMMMMMMMMNNN?++++++++??7$Z88MM8OOOOOONNNNNNNNI?+= ~~~:8888DNDNMNMNNNNNNNN8ONNNN8
MMMMMMMMMNNNNNZ???????I7$ODMMMMMOOOOONNNNNNNNNNI?+ =~~D888O88O8DNMMNNNNNNNODNNN8Z
MMMMMMMMNNDNNNNMZIIII7$ZONMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMII +=DDD88OZO88DDNMMNNNNNNNNNDZZZ
MMMMNMMNNDNNNNNMMMM77$ZDMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNI INNDD88OOOO8O8NMMMNNNNNNNDZZZZ
MMMMNNNMNDDDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMNNNNNN8$$$$ NMNDDD88ZOOZ88DNDNNNNNNNNNZZ$$
Sunn O))):
Quote by Doppelgänger
You could always just sleep beside your refrigerator.

Guitar:
- Ibanez S670FM w/ JB
- Fender 'Lite Ash' Stratocaster
- Fender '72 Deluxe Telecaster
- Arbiter LP Jr. Doublecut
Amp:
- Laney VC15

'72 Tele Appreciation Group
RIP DIO
#14
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.


Oh my god.

longing rusted furnace daybreak seventeen benign nine homecoming one freight car
#15
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.


Doesn't work for me.
#17
Quote by Rory's_strat
Same,


got vista?

it only works on XP as far as i know. i miss XP sometimes *sniff*
"Swim in a lake of death, eaten by crocodiles!"

Gear:
Jackson RR3
Epiphone Les Paul Custom
Stagg C 442
Randall RG100G3 plus combo
Roland Cube 30X
TS9 Tubescreamer
#18
Quote by KeepOnRotting
Doesn't work for me.

Me either

Quote by dan ramP
got vista?

it only works on XP as far as i know. i miss XP sometimes *sniff*

Me too!
#19

,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:,,::::::::::::
,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,::,:::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,::,:::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,::,,::::,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IO88OOD88DDDDZ,,,,,::,,,:::::::::::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,Z8DO88DNND88NNNNNNDZ~:::::::::::::::::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,ODOO888DDNND88ODDDDDDD8O~::,::::::::::::::::
,,,,,,,,,,,,,,?8Z8DDD88DNNNND8IDD88DO8DDNO::::::::::::::::::
,,,,,,,,,,.,,$ZO88DDDDDDDDNNDDO?8NN8D8O8DN8~::::::::::::::::
,,,,,,,,,,.,7ZO8888DD888DNM8DDD8$$DN8O8Z8O8NZ:::::::::::::~:
,,,,,,,,,,.=$OOOZ8DNOOZ8DND888NNN7I888DZDZOON~::::::::::::::
,,,,,,,,,,,7Z8ZO8888OO88DD8OZDDN8OII$OO88OO88D::::::::::::::
,,,,,,,,,,7ZOO8OOZDOOZDDDZD8O8D8I::~~==$8888888:::::::::::::
,,,,,,,,,=$OZZZ8O88O78DDOODDOO$::,,,,,,~=I8DDDO~::::::::::~:
,.,,,,,,,ZOO$8Z$8$O7D88N$ZDOZ+:,..,,,,,,:=7ODDD8:::::::::~::
,.,,,,,,IZOZ88ZO8O$IO8DZ77ZO=:,,.,,,,,,::~+ZDDDO~::::::::~::
,,,,,,,,OOOOZ7$O$$$DZDD$ZD8$:,,,,,,,,,,,,,:?ONDDO::::::::~::
,,,,,.,7Z8Z8O$ZZZZIZONNDDND?:,,,,..,,,,,:::?ON8N8?::::::::::
,,,,,,:OOO88ZZD$I$8ONM8NDNN=:~,~?77$+:,::IZDDNND8?::::::::::
,,,,,,ZI8ZOZOOZ$OIDZMMDDNND~:,,?ND$+=:,,OIO=8MNNDD::::::~:::
,,.,,,$ZDZ8I$O8O$7ZNMDDNDO?~I$$7.,=:~:,,====?$MDNN$:::::~:::
,,,,,:+8OOZO8$8O$M$MN8DN+M~,,::::~~:,,,,,=~~:~MDDND~::::::::
,,,,,Z$OZ8$ZDD88I8DDNDD8N+,,.,,,,,,,,,,,,:::::OMNNN=:::~:::~
,,,,,?ZZOD7OO88ZN888MDN$?~,,...,,,,.,,,,,,~:::NMMN8?~:~~:~~~
,,,,,=O$ZOOZ8N88D8$$DDD?8~:,,...,,,:~:,,,,:=:~MNMMD+~~~~~~~~
,,,,,=ZO$OZO8DDDN8NMND8?I~:,,,,,,,,,:~~=~==:~+MNNM8I~~~~~~~~
,,,,,?ZZZ8OODONDONOND88I+~::::,:,:,,,,,,::~==MNDNMNOZOZZZ$$Z
,,,,,7$ZOD$8NZ88NNDDMNDI+~:::,,,:,,,,,::~+I~MNDDMMMOOOOOO888
,:,,:I$$$8Z8NMDODDNDMDDO+=~:::,,,:=~=+?II==MMDNDDMD8OO8O8888
~:=+~+ZZOO$ZNNDDONDNDMDNZ+~:::::,,,:~++?I=$NNDNNMN8OOO888888
Z$$$7$8O8DDZMMNNMNMNMNDNND7=~:::,,,,,,,,:~NNNN8OOZD8OOOO8888
ZOZZZZ8ZO88DNMMNNMMMMMMMNMMMZ+~~::,,,,,,:~NNDOOZZZ888OOO8888
8O8OZ$O$888MNNNNNMDNMMMMMMMMMMMMI=~::::~=NDDZOOZZ$OD8OOO8888
88ZOZ$ZO8OOND88NDNMDZ8NNNNNNMMMMNMMMNMMNDDDOZZZ$ZO8ND8888888
OOOOZZOO8OON88N8D8DDNNO8NNNNNNNMN8DDDNDDDDDZZZZZZZZDND8OOO88
8O8Z8D8888DMNM8DDDD8NDNN8N~$8+MMNNMD88ONDDN8ZOOZZZZDNDD88OO8
8O8D8OD8Z8NDNMNNN7D888$=:?NIO:O:==MZNOONMNDNDOZZZZZZMND888O8
8OOD8DD88DNMNMN8ODZ$M~,:NN~:,:N:~~==8DDMNNNDNMM888ZZDD888888
88MD8DONMNDDNNN$MN==Z:NO=,,,$::I~NNNMNNNMMD8D8MO8ND88888
8MD8D8DDMMMO$7N?IZ::8:N:,:O,,,,,:NNMNNNNNNNNNNNZZOND8888
NNDNDNNO8MMZ+$8~=O,N?N,.,,,N,,::,~:IMNNNNNDDDONOZZZZNDD888
DNMDND88DNONZNI~NN::N?,,,:~,D,,MD,N=MMNNNNNNDDZZZZZZ8D8888
DNNMDN8N8ONZID+~=D:8:,,~N:,=,=:,,?++~OMMMNNNNDD8OOZZZZZND888
88NMMNDDDDN7=~~:~ON~:=?:,,,~,=:8Z~NNMMMDMMMNDMMDOOZZZDNDD8
888DMDND877D==N=+N7D:::,:N:,?,+::N~?=MNMMNMMMMMMMMDZZZZZND88
88888DDDNO+NO?=NN$:::7:O8,,NN:::,:+=DMM8MNNMMMMDMM8OZZZZ8D88
8D888NNNND??8DI$D++:NO:N,:M,,:=::7~NOMMMDMNNMMMDMMDOO8ZZZ888
88DD8DNMN+OI8DDN:I7=::::Z:,:~8:~7:N+7MNNMDNMMMMMMNNND8ZZZO88
888DDDMM8IZI+OO?=M::+,:::N~::N~N~NMMNNMNMMNMMMNMM8OOZZZZO8
88888NMM+$+$~Z7~=?:~?M:,~:?$,~N:=~++MMI7MMMNMMMNMN8OOOOZZZO8
DDDMMNNZI8?D~~+D8NMN::D:8N:+$=7MD7OO8NM8MMMMN88OOOOOOZZO
DNNDDND8IM?N=~+$IM$:8:N::~:I~~~Z~M?O8N+?NDMOON8D8888OO88OOZZ
DDDDDDD8?N8?8+~~N?~~:ON::?:::~?~D=MDMOOZN?IMOONO8888O888OOOZ
DD88DD+$+NN8+=N=7M~~Z~::N::M$~~++M8M+D~~O==NNIN8888888888OOZ
DDDDDNO?=78NN?+=+?DD~~:?~:~D~N+D+7NN+7$I:Z~NIN8888888888O8OO
DDDDDN8?===?NZ+D+MO~Z~=8:~N:~===N$MN7NNN~D77I7MD88D88888OOOO
DDDDD$O87+D+D8++=D7~=O:~=I~~$ZN+ZO$NNNDO~:~?+$D8$DD$8.Z::=7$
DDDDDN=+=:~=8DN=+OD~+~N+=8~I+==M+MMMO~O+O=$$$$88DDD$Z8D$D$$Z
Sunn O))):
Quote by Doppelgänger
You could always just sleep beside your refrigerator.

Guitar:
- Ibanez S670FM w/ JB
- Fender 'Lite Ash' Stratocaster
- Fender '72 Deluxe Telecaster
- Arbiter LP Jr. Doublecut
Amp:
- Laney VC15

'72 Tele Appreciation Group
RIP DIO
#22
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

wow, that is the most awesome thing ever!


also, does it still count as porn if it's ASCII?
#24
Quote by The4thHorsemen


wow, that is the most awesome thing ever!


also, does it still count as porn if it's ASCII?

Does it still count as porn if it's hentai? As long as it's an accurate/detailed representation, best not post it IMO
Quote by SlackerBabbath
This from a country who're trying to make up for being late for the last two world wars by being really early for the next one?


Quote by konfyouzd
i think this is my favorite post of the day

Quote by Benguitar2
You ****ing pwn.

Awesome, dude, just awesome.
#25
Quote by The4thHorsemen


wow, that is the most awesome thing ever!


also, does it still count as porn if it's ASCII?


Well, look at the rules:

NO PORNOGRAPHY
- On UG, pornography is defined as any nudity showing any portion of the genitals of a male or female, or any portion of nipple on a female breast.
- You may not post a pornographic image anywhere on UG, or link to a website containing pornographic images.
- A person who quotes an image/link containing pornography is treated the same as the original poster, as it is reposting the image/link and increasing the chances that another user will be exposed to it.
- If an image requires editing (ie: adding "nipple blocks" or "paint clothes") to make it "safe" to be posted, it will be treated as porn.
- Anyone who assists another UGer to find a pornographic website may be treated the same as someone who links directly to a pornographic website - do not give people instructions to find pornography.
Punishment: Instant Ban.In other words, no. Unless of course, those parts aren't visible whatsoever due to the conversion, but that can be a bit grey.
Sunn O))):
Quote by Doppelgänger
You could always just sleep beside your refrigerator.

Guitar:
- Ibanez S670FM w/ JB
- Fender 'Lite Ash' Stratocaster
- Fender '72 Deluxe Telecaster
- Arbiter LP Jr. Doublecut
Amp:
- Laney VC15

'72 Tele Appreciation Group
RIP DIO
#26
Quote by Perfection 101
Does it still count as porn if it's hentai? As long as it's an accurate/detailed representation, best not post it IMO


in that case simsimius may want to take that down.
#28
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

that is the single most epic thing I have seen in my life.
You're using UG classic, congratulations.
You should be using UG classic.
E-Married to Guitar0Player

http://the llama forum because its gone forever which sucks and I hate it.
#29
Quote by The4thHorsemen
in that case simsimius may want to take that down.


It's fine.
There's nothing there.

Plus, I posted in the old ASCII thread without any problems. Heck, some even posted much worse.
Sunn O))):
Quote by Doppelgänger
You could always just sleep beside your refrigerator.

Guitar:
- Ibanez S670FM w/ JB
- Fender 'Lite Ash' Stratocaster
- Fender '72 Deluxe Telecaster
- Arbiter LP Jr. Doublecut
Amp:
- Laney VC15

'72 Tele Appreciation Group
RIP DIO
#30
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.


wtf...?

That thing won't close even with task manager, doesn't go away with a restart, and I'm getting a message that my antivirus(AVG) has been turned off. Anyone else have the same problem?
Nope, no sig here.
Last edited by Mutant Corn at Sep 8, 2009,
#31
Quote by Mutant Corn
wtf...?

That thing won't close even with task manager, doesn't go away with a restart, and I'm getting a message that my antivirus(AVG) has been turned off. Anyone else have the same problem?
ITT: Mutant Corn lies and ruins ASCII Star WarsPat_s1EDIT: Anyway, my contribution.

.................................................. ..............................._,-~"¯¯"~-,
.................................................. ................__„-~"¯¯:::,-~~-,_::::"-
.................................................. ..........„~"¯::::::::::::::"::::::::::::::::::\
.................................................. .__„„„-"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"~-,
..........................................__-~"::,-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~-,
..........................._______~"___-~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::"-,
......................,~"::::::::::::::¯¯:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::,: |
....................:/:::::::::::::::::__-~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_,-~":'\'-,:\:|:\|::\|\::\:|
...................,'::::::::,-~~"~"_::',::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,~ ':\'-,::',"-\::'':"::::::::\|:|/
..............._,-'"~----":::/,~"¯"-:|::|::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::,~"::\'-,:\;;'-';;;;;;;;;;;,-'::\::|/
............,-'::::::::::::::::'-\~"O¯_/::,'::|:::::::::::::::::::::::::::::::::,-',::\'-,:|::";;;;;;;;;;;;,-':\:'-,::\
............|:::::::::::::::::-,_'~'::::,-'::,':::::::::::::::::::::::::::::,-':\'-,:\'-,';;';;;;;;;;;;;;;,-':\:::'\-,|''
............|::,-~"::::::::::::::"~~":::,-'::::::::::::::::::::::::_,-~':\'-,|:"'";;;;;;;;;;;;;;,-'¯::'-,:',\|
.........../::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_,„-~"¯\:\'-,|;''-';;;;;;;;;;;;;;;;;;,-'--,::\-:\:\|
........./::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,-';;'-';;;;',/;\/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-,|:::\-,:|\|..\|
......./:::::::\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-~'''("-,\:::|\:|::''
......,':::::::,'::::::::::::::::::::::::::::::::: :,-'/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,--'::::::/"~'
.....,'::::::::|:::::::::::::::::::::::::::::,„-~"::|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-'::::::::,'::::/
..../:::::::::|:::::::::::::„---~~""¯¯¯::',:::::,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;,':::::::::::|_,-'
..,'::::::::::::",:,-~"¯::::::::"-,::::::::::|:::/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,':::::::|::::,'
./:::::::::::::::|:::::::::::::::::::"-,:::::::\:::|¯¯¯"""~-,~,_/::::::::,':::/
:::::::::::::::::|::::::::::::::::::::::"~-,_::|::\: : : : : : |: : \::::::::/:/
:::::::::::::::::|::::::::::::::",:::::::::::::"-':::\: : : : : : :|: : :\::::::|::|\
:::::::::::::::::|::::::::::::::::",::::::::::::::::::\: : : : : : \: : : |:::::|::|;;\
::::::::::::::::::"-,:::::::::::::::",:::::::::::::::/|\ ,: : : : : : : |::::,'/|::::|
:::::::::::::::::::::"-,:::::::::::::::"-,_::::::::::\|:/|,: : : : : : : |::: |'-,/|:::|
::::::::::::::::::::::::"~-,_::::::::::::::"~-,_:::"-,/|/\::::::::::: \::: \"-/|::|
:::::::::::::::::::::::::::::::"~-,__:::::::::::',"-,:::"_|/\:|\: : : : \::\":/|\|
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"~-,_:::::\:::\:::"~/_:|:|\: : : '-,\::"::,'\
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"-,_:'-,::\:::::::"-,|:||\,-, : '-,\:::|-'-„
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::,-,'"-:"~,:::::"/_/::|-/\--';;\:::/: ||\-,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :/...'-,::::::"~„::::"-,/_:|:/\:/|/|/|_/:|
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |......"-,::::::::"~-:::::""~~~"¯:::|
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |........."-,_:::::::::::::::::::::::::/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ .............."~--„_____„„-~~"
#32
................................................................................
........................?mmmmmmm ...............................................
.................... Mmm????????mmm.............................................
...................mm??????????????mm...........................................
................. M?????????????????mm..........................................
.................m,m?????????????????+m.........................................
.................mmm????????????m?????7m........................................
................mnm?????????????nnnm???mm.......................................
...............mmmm????????????m..mmm???m.......................................
...............mmm????????????$m. Mmm$??m ......................................
............. Mmmm????????????mmnmmmmm??m ......................................
.............m=???????????????mmmmmmmm??m.......................................
...........7m?????????????????m8mmmdm???m.......................................
...........m??????????????????+mm88m$???m.......................................
...........m????????????????????????????m ............................:.........
.......... M????????????????????????????m.............................z.........
...........8ni??m????m??????????????????m ...........................zzz........
............mmi???????????????????iim???m ........................zzzzzz..:.....
.......,mm ..m7mm87???????88mm.m8zmm????m .......................zzzzzzz$zo,....
.......m??+mmmmmdmzzzzzzzzzzzzmzmmim8???+m...... Mmmo?m..........zzzzzzzzzz.....
.......m+m???$mm+m=========+=mmm??m7????+m.ommmmm?mmnm8..........zzzzz?zzzz:....
.....mm?mm??????mm?+mmmmmmm+??mmmz??????????????????z$mm..........+zz+?zzzz~....
...... Mm??????????mm8?+mmmmmdiimni?????????????????$?mm..........++7+zzzzzzz...
....... Mi??????????mmiiiiiiiii~::m?????????????????om. .........+++++zzzzzzz...
......... M$???????m7:~iiiii7::::::mz??????????????mm...........~+++++zz+zzzz...
...........mm??????m:::::::~::::::::m+???????????+mm.............+++++?=+zzzz...
............7m8$$$8m::::::::::::::::~mz???$$$$8mmi ..............+++++++++zz....
............. .mm$m:::::::::::::::::::mi???$mzm .................+++++++++z~....
................mmm~::::::::::::::::::mm??????m...................++++++++z~....
................. M::::::::::::::::::::m???????m...................++++?+z,.....
................. M:::::::::::::::::::::m??????m ...................+,m?m ......
.. . . .. .. . M~::::::::::::::::::::m???????m. . . .. .. .. . M?m .. .. 
.. . . .. .. ..m:::::::::::::::::::::mi??????m. . . .. .. .. .m??m .. .. 
..................mm::::::::::::::::::::mm??????im...................m??m ......
.. . . .. .. ..$m:::::::::::::::::::::m???????m. . . .. .. .. .m???m .. .. 
...................m~::::::::::::::::::::m???????m,............... M????m.......
...................mi::::::::::::::::::::m????????m..............mm????m........
.. . . .. .. .. M::::::::::::::::::::m????????m.. . .....mm?????m= .. .. 
..................m??m:::::::::::::::::::???mmmmm?m?mmmmmmmmm?????????m.........
................mm????m::::::::::::::::::???????mm??????????????????om..........
        M+??????mm::::::::::::::?m?????????m????????????????mo,     
..............mm????????+m??::::::::::7m??????????m??????????????m:m............
..............mm????????$$$miiii????iim???????????m???????????=m,~~ ............
.. . . .. . M????????$$$$$om88iiizmz???????????m????????zm?::n.. . . .. .. 
................m???????$$$$$$m...mmm$????????????ii:::::::::,m.................
.................mi????$$$$$mz......m$???????????m7mmmmmmmmi....................
........... .mmm??m$m$$$$$$nm .......m???$$$$$$$m...............................
......... Mmm????????+$$$$$$$m...... M???+$$$$mmm...............................
........m,mm.+mi??????$$$$$$$m .....7m??????????mm..............................
.........mmmm$..m$$mmmmmmmmmm.......7mimmmmmmm.mnm..............................
.....................................mm .mm.mm..m ..............................
.......................................mmmim.zmi................................
................................................................................
................................................................................


.........................................................................nmmm...
 ......................................................................nmmmmm...
 ....................................................................i?+mmmm....
 ...................................................................++++mmm:....
..................................................................o++++?mmm.....
 ................................................................+++++++mm......
 ..............................................................8++++++++m.......
 .............................................................=++++++++7........
................................................:7n888m$~....+?++++++++.........
..........................................z?+++++++++++++++?=++++++++??.........
.............=onnmmiiiii7z8oo~:. ....=i+?+++++++++++++++++++++?++++?+..........
 ..........mmmmmmmm+++++++++++++?+++8o?+++++++++++++++++++++++++i++++...........
 ............mmmmmmm=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?~............
 ...............dmmmm7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=.............
...................,mmm+++++++++++++++++++++++++++++++++++?++++++++o............
.......................:m+???+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~...........
...........................~8++?++?++++++++++++++++++++++++++++++++?+...........
...............................~i++++++++++++++++++++++++++++++++++++o..........
...............................d?++++++++++++++++++++++++++++++++++++?.....7....
...............................++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..o+++dn,
...............................=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++dd++++++.
...............................=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8++++++?.
...............................++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++d++++++i.
....................... ..+....?+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++?=.
.......................,i+++o..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++d+++++++..
.......................o++++++8i+++++++++++++++++++++++++++++++++++++8?+++++?d..
......................,z++++++?+z++++++++++++++++++++?++++++++++++++8+++++++=...
.......................d++++++++++8=++++++++++++++++++++?+++++++++==++++++++o...
........................+++++++++++=7++++++++++++++++++++++++++++d++++++++++....
.........................++++++++++++?++++++++++++++++++++++++++++++++++++?+....
 .........................+++++++++++++i++++++++++++++++++++++++++++++++++?.....
.=+?+++++++??ii$$$$odd8oo$d?+++++++++++++++++++++++?++??+=++++++++++++++++......
.d+++++++++++++++++++++++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?=......
.++++++++++++++++++++++++++?m+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++d.......
 .+++++++++++++++++++++++++z.m??++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8m........
..++++++++++++++++++++++++=...d+++?++++++++++++++++++++++++++++++++++++.........
..i+++++++++++++++++++++++z ...8?++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.........
 .z++++++++++++++++++++++=,.....~??++++++++++++++++++++++++++++++++++++8........
 .o?++++++++++++++++++++?:.......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++z........
..z+++++++++++++++++++++n...$=...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=........
 .o+++++++++++++++++++++..d?+...7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++........
..8++++?+?=m.,..+++++++7d?++?...d++++++++?++++++++++++++++++++++++++++++........
..7++i$.........++++++++++++o...8+++++$+z$++++++++++++++++++++++++++++++........
...............=+++++++++++++.7$z+++d8zi?+?+++++++++++++++++++++++++++++?.......
...............8+++++++++++$.$$zo+++?+d+?++z++++++++++++++++++++++++++++$.......
...............d+++++=o:ziiz$$$7d+++=++?++o+=+++++++++++++++++++++++++++7.......
...............$+++?:..+$$$$$$$d8++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++........
 ..............++m.....i$$$$=$$$$++???+??+++++++++++++++++++++++++++++++........
...............,.......$$$n..$$$,7???++??+??+++++++++++++++++++++++++++o........
.......................o$=..?$n,..++++$?+??m+++++++++++++++++++++++++++.........
 ......................d....n......?++?7+?+d+++++++++???????++++++++++7.........
 ........................... .......+?++++?d++++++??++++++++?+++++++++..........
.....................................8+++++z++++++++++++++++?++++++?+,..........
........................................m++??++?++7ddd7+++?+++?+++++............
..........................................................+n???+++?.............
..........................................................i?+??+?...............
...........................................................+??+++d..............
 ..........................................................+?+++++..............
 ...........................................................o+z+i+..............
.............................................................?i?i+..............
.............................................................8=8=n..............
..............................................................m.+...............
#33
NNMMMMMNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDNN8D8DDD8888D
MMNNMMMMMNMMMMNMMMMMMMMMMMMN~$O7O788?8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDD8888888888O8OD
NNNNNNNNNNNNNNNMMMNMNMMMNNZ+ZDNMNNMNNNIMNMMMNNMMNMMMMMMMMMMMMNN8D888OOOOO8OOO8D8
NNNNNNNNNNNNNNMNNNNMNNMNMN~8NNNNDNNNNNN+NNNNNMNMMMMMMMMMMMMMNDD888ZZZZOOOODD8O88
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNDIN$::+:~~~+$NNINNNMMNNNNMMMMMMMMMNNDD8OOZZZOODO888888D
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMND~8  ,:~:==$DDMMNNNNNMMNNMMMMNMNNND8OOOOO8ZZOO88888DD
NNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNMNMN8 ~,.,:,~~+ONNNNMMMMMMMMMMMMMMNNND888DOOOOOO8888DDDDD
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMNMNMDZ+?NDINDND?7NMNNNNMMMNNNMMMMMNNNNDDD8888OOO8O88DDDDDDN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN7,~8Z,=8$NNN7ZMNNNNNNNNNNNNMNMNNNNDD88888888888DDDDDDNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNMNMNNNMD, O :=8,,:=7DN?MNNNMMMNNNNMNNNNDD8D88D8888D888DDDDDNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNZ:?,:NN8?Z7$7NDZNNNNNNNNNNNNDDNDDDD88DD8D8DDDDDDDDDDDNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~?NNNN+?8$ZZIIDDNNNNNDDNNNDDDDDDDD8DDDDDDDDDDDDDDDNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNMMI=+?NNN=I,=~+?$7ZONNMNDNNNNNNNDDD8NDDDDD88DDDDDDDDDDDDDDDDDMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN+$OZNNNN++Z7O8Z8DD7ON=?ND~. :+MDDDNNNDDNDDDDDNDDDDDDDNNDDNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNND+77ONNND.8DND88DDNZ8D~.$~Z=7~:=.ONNDNDNNNNDDDDDDDNNDNDDDNDDNN
NNNNNNNNNNNNNNNNMND=IZONDN,~:INNNNNN8ON+,MD~=~=7::...NNNNNNNNNNNNDNNDNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNN?~+IDD,+,~::~+ONDNZDNNNZ?~+~:~I:.,,,$NNMNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNMNNNN~+II ~+:~,.:7N$$7D8DDID+N$O,8:+?+:,~,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN8:~+7~::,+,~N::~OO=I88III?ZZ8O~=.~++,,~,NMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMN
NNNNNNNNNNNNNNN...:+7+:,.., :=7:=~IZ=8+=I++?+IIZI=++I=:,:,ZNMNMNNNNNNNNNNNNNNMNN
NNNNNNNNNNNNNN~~:::=7$++++~:==D~=~~=$:==+++=:~OO8~=~7O$,::,8NNNNNNNNNNNNNNNNMMNM
NNNNNNNNNNNNN~,,,~=7NN$$O$:,~~=7~~=~~O=~=+++:..?IO?+~:ZMI:,,,NMNNNNNNDNDMNNNNNMM
NNNNNNNNNNNNN..,:==8NNNDD$,:=~+$~?$~:+~+I?+=::+.==?$?+D?NN$DNO+NMNN:N~:NMMMMMMMM
MMNNNNNNNMNM$.::~=+DNMNMNI:~+?= .=.:==,:+I?++?+~~~=~7DODMN8DN?,IDNMMONMMMMMMMNMN
MNMNMNNNNNNN?+ONNNNDNNMNNNNNNZZZOZ7ZOO+~~+?=++=,,~=~~:MNMDM ,.~==:OMNMMMMM8DMMNM
NNNNMNNNNNNMNNMMNNNDNNNMMNMNNN88Z7?ZZ$~+=++=,~=Z,.,~~~+NO?: .:MMMMMMMMMMNMZNMZNN
NNNNNMMNNNNMNMNNNMMNNMMMNMNNN8ZNNMN7$+=::=+~....=~.:~~=.7+8NMM$~O8MMMMMMNNMMN7NM
NNNNNNNNNNNMNNNNN:NNMMMMMMNN++DN8===+++?:~+=+=....~,,.$MNM8I,?MMMM87~+MMMMMMMM+Z
MMMNMMMNNNNNNMNMN,OMMNMNMMMND??NM$++?7I+=+7=,~=~...~MMM~:I8IDOO+=MMNMMMMMMM=N8Z+
MMMNMNNNNNNNNNNMN~OONNMMMMNDN7?MMN$?88O8OOZ$NN=,~~7D+OIMM8+=7N7=MMMMMMMMMD+++7MD
NMMMMMMNNNMNNMNMM~~NNNMNMMNMD8$INDND7I+~=+ZDDNNM=NMMNODMDMMN8MMMNDONMMMMM$+MOIND
NNMMMMMN?Z++OO8OI=++DMNMMMMNDDZ++:ON$I~~+?7MNDMND+MMMNNMMZ+7$N8MMMMN=~D?+DD7?I8D
NMMNMNN?+???++++++++ONNMMMNDD8?ZMDNO.,8MNMMMMNNDM$NNMNDNMMMMMM?~8N=:+Z?7+8=D?7ZO
NMMNMNI???+=+=+++=+====?OZ88NDDMMNNMNDNMMO8MMM8MMN7=DMMMN8OM.$NNNNNNNNDDDNNN7II7
NNNMMM?+++++++++========?NDNNONMMNMMMNMMMMMMMOMNDDDNMMM8~NMMNNMMNNNNND?++?IZ8?II
NNMMMN?++??+??+=$NN$==~~,8MN8NMNMNMMMNNNM:~ZO$ONMMZI+NMI:8NMMNNNNNNNM+=+++=++?I?
NNMNNDIIIIID+++?DNNM8ONODNDMNNNMDNNNMMND8ZONNNNN++III~~~:,NNMNNNNNNNNN=~==+++I?I
NNNNNNII?++N8++87DNNDNNMO8NNNMNM+MNNNNMMDNM8NN???++++===~:ONMNNNNNNNMMMMMMMMMMMM
NNNNNN???++~O?+Z8NNNDN8NNMNNNMNMNNNNNNNMMMMNDO7$ZI??+++~:: NMMMMNNNNMMMMMMMMMMMM
NMNMMM+???=NZ+=O?NNNNZNMNDZMMNNNNNNNMNNNMMMD8N8$$I$?+++:,,,MMMMNNNMNNMMMMMMMMMMM
NMNNMM+???+O?ZI?8DNNN7?+===NNNNNNNMNNNMNDODD8$$Z$7I+=+::,:,,NMMMMMMMNMMMMMMMMMNM
NMNMNN+I?I?$,8?IIN?$N$++==~NNNNNNNNNNNN8DNDDD$8$7I?===::::,,D8NNMDNNNDMMMMM8O88O
DNNNNDZ+??++DN==++NZ+?+++++NNMNNNNNMNNN88888D$OZZ$?++~=::=:~I88DOZO8DNMMMMMMMMMM
DMNNNND+++==+8IO$?=~+++++++NMNMNNMNZO8DD8ZZ7D+?$I+++===~+,::~OZZZOOOZ8DMNMMMMMMM
DNNMNND+++==+=I+++?+?+===~+NNNNMNNZ$Z++?7O$ID?+Z=+=+~+~+~:~~~8ZOO$ZOZZMMMMMMMMMM
#34
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

The will be heartache,
there will be rain,
and joy I can't explain.
#35
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

Quote by Turkeyburger
It's not cool to make fun of people with disabilities.....

(Being Norwegian is a disability)


Quote by BK202#37
Quote by Zyzzyva
1) Windows Key + R
2) Type "telnet towel.blinkenlights.nl"
3) Enjoy Star Wars.

IT'S NOT WORKING!!!!
Quote by TunerAddict,mdawg24
+Infinity

Listen to ExtremeMetalFTW, he knows what he is talking about...

Quote by vmanoman
I clicked System Restore and it said "System Restore Is Unable To Protect You".

^^SO KVLT!!