#1
אני דורש את כל שאתה לא מקשיב .... יו, זה כל הסיפור על איך החיים שלי יש התהפך, הפוך אני רוצה לקחת רגע, לשבת כאן ולספר לך על איך הפכתי הנסיך המדליק של בל-הרוח


לשוטט לשוטט לשוטט לשוטט זה מגיע לפני וכאלה אתם כל משיכות וכאלה בלה בלה בלה בלה עברית אני לא יהודי וכאלה, אבל עדיין אתה כל האידיוטים / חה חה חה חה חה חה חה חה חה אה אה
Last edited by TheTad00 at Feb 22, 2012,
#2
Burnout
Quote by kaptkegan
Don't think I've ever been sigged.


I pretty much never leave the drug thread anymore.