#1
Mga kababayan kong musikero na nais pa na matuto, ikinagagalak ko na matulungan kayo at maibahagi ang kaunting nalalaman ko para sa ikauunlad ng bawat isa sa atin. Ako man ay may pagnanais na matuto pa mula sa inyo kaya sana maging makabuluhan ang post/thread na ito. Kung may gusto din kayong ipa-check na songs kung tama ba ang chords/tabs/notes, subukan po nating pagtulungan.

Isang karangalan ang mai-add niyo po ako sa friends list ninyo.

Kung may nais po kayong itanong tungkol sa pagtugtog, message lang po kayo o mag-comment/reply dito at lubos ko pong ikagagalak na masagot ang mga tanong ninyo sa abot ng limitado kong kakayahan at kaunting nalalaman.

Mabuhay ang mga musikerong Pinoy!
Last edited by madbreva1 at May 8, 2017,