#1
hey im new here... gusto ko alam sino ang pinoy dito... nalilito na ako dito, eh...
siya pala, My name is Paolo, im 19 and i am pinoy...
-Love until it hurts...-