#1
Zainstaluj windowsblinds, po instalacji wy³¹cz proces wbinsta(w menadr¿erze zadan rzecz jasna)
skopiuj plik WB5.5Patch do katalogu gdzie masz zainstalowanego wb5 i zastosuj.
Restart ciesz sie wb5.5 pe³n¹ wersj¹
Wpaczce sa równiez moim zdaniem najlepsze skiny, pamiêtac nalezy ¿e w niektórych przypadkach trzeba wyedytowac plik
explorer.exe i usun¹c z niego text wyloguj i wy³¹cz komputer
bo w przeciwnym razie przyciski wy³aczenia w menu start bed¹ przesuniête. Pozdro skorpion93@op.pl gg 5397761

Dodaje swój plik explorer:

plik explorer.exe bez textu prosze podmienic w trybie awaryjnym b¹dŸ z poziomu innego systemu chociazby z p³yty Bart pe

CDN


Does anyone by any chance have any idea what this says or what language it's in?

Thanks.
Gear:
Gibson Les Paul Custom
Epiphone EDS-1275
Epiphone Les Paul
Schecter C-1+
Peavey Delta Blues
#4
Cheers guys.

Translated to:

Zainstaluj windowsblinds , when plant wyłącz trial wbinstaw menadrżerze businesses of course ) wethers file WB5.5Patch until catalogue whereabout you've installation wb5 as well stagnations. Restart Cieszanow sie pełną version Wpaczce PLC as to my mind best skiny , journal docket that on some incidents it needs wyedytowac file explorer.exe as well withdraw therefrom text outlet as well wyłącz computer or else otherwise paper-weight wyłaczenia on bill of fare throw-off bedą shifted. Salutes gg 5397761 Premium their file explorer : file explorer.exe ex textu powder suburban on mood awaryjnym or ex levelling other arrangement chociazby ex screw pump Barter transaction pe CDN

The words that haven't been converted are mistakes i think. Still makes little sense to me.
Gear:
Gibson Les Paul Custom
Epiphone EDS-1275
Epiphone Les Paul
Schecter C-1+
Peavey Delta Blues
#5
Klingon.
Call Me Joe
Quote by wesleyisgay
IF MATT DAMON DIES TOMMAROW

FUKCommunist Mormon of 2.21.19.8

Caffeine Head of The Bass Militia