top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + Top Contributors

Top 100 Tabbers [ by rating ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: Average rating: # of tabs:
01. maguri [ 5.00 ] [ 17 tabs ]
02. RicardoRAVB [ 5.00 ] [ 16 tabs ]
03. gerusbel [ 5.00 ] [ 14 tabs ]
04. shirokuma [ 5.00 ] [ 12 tabs ]
05. mdc_ivan [ 5.00 ] [ 12 tabs ]
06. versa.atagaka [ 5.00 ] [ 7 tabs ]
07. GuitarRealm [ 5.00 ] [ 6 tabs ]
08. mysticguitar77 [ 5.00 ] [ 5 tabs ]
09. subhrodipmoha [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
10. evkubick [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
11. P_Trik [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
12. montyhobson [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
13. amspams [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
14. piksna96 [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
15. AnduNeedle [ 5.00 ] [ 4 tabs ]
16. jeremiah.vicuna [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
17. hixson7 [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
18. daaxx [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
19. aby.18 [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
20. BassmanBlazek [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
21. ritwik.k [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
22. The Hurlster [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
23. Jucko [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
24. naza-jaime [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
25. <Arcane> [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
26. PiscoVarghas [ 5.00 ] [ 3 tabs ]
27. Aleandre83 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
28. ASound [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
29. constantinebass [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
30. doodoodoom [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
31. bek96 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
32. bassm99 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
33. grgurvisic [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
34. Pencom [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
35. deathmetal_12 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
36. Michael Greer [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
37. seanmcaloon [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
38. amx360 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
39. troyofyort [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
40. xxlebexx [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
41. owlctopus [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
42. larunex [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
43. jordawggg [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
44. RobScallon [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
45. LillaMartin [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
46. FSH14 [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
47. MattKingerZ [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
48. phen0m [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
49. folk and roll [ 5.00 ] [ 2 tabs ]
50. NSpen1 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
51. Ieroway [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
52. pixono26 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
53. thmsdoan [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
54. Thejlord [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
55. Zahlee [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
56. calvincorreli [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
57. xxzacky26xx [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
58. bamausmc [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
59. thomasodsault [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
60. LetThemSnopw [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
61. Lundbergaren [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
62. ReallyMe [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
63. bradley_hewett [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
64. KazukeKirishima [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
65. dmgebert56 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
66. jab1es [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
67. Dominic_HD [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
68. Larkias [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
69. jknight726 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
70. dancingshadows [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
71. greatdivide97 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
72. shrinelaw [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
73. katesquirrelw [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
74. pedrobraganca [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
75. criosdom [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
76. rahcek [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
77. Vixen79 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
78. brookeannej [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
79. lamatelote [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
80. athutran [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
81. JuaniiMoora [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
82. rhino4545 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
83. TommaJones [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
84. pkern9513 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
85. pmclaurin [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
86. kristoffervural [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
87. OneLessPerson [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
88. lessthanlethal [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
89. catcherdream4 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
90. Soarstaraptor [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
91. kyleman911 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
92. Jernulf [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
93. YodaVSVader007 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
94. Stefan_P [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
95. kb87 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
96. tadpoles [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
97. alan_1_2_3 [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
98. karlsandersfr [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
99. beaugamble [ 5.00 ] [ 1 tabs ]
100. rumdrools [ 5.00 ] [ 1 tabs ]