top tabs:
 + Top 100 Tabs by hits

 + Top 100 Tabs by rating
 top tabbers:
 + Top Tabbers by rating

 + Top Tabbers by # of tabs

 + UG IQ Top 100 Users

Top 100 Tabbers [ # of tabs ]

time frame: all time / past month help: how this top works?
 Username: # of tabs: Rating:
01. DON CZARSKI [ 22 tabs ] [ 4.86 ]
02. guillermopeitto [ 20 tabs ] [ 4.75 ]
03. BlueMatador [ 19 tabs ] [ 4.63 ]
04. pmalavi [ 18 tabs ] [ 4.73 ]
05. rikigo [ 14 tabs ] [ 4.81 ]
06. DiddyD [ 11 tabs ] [ 4.81 ]
07. motoclangers [ 9 tabs ] [ 4.80 ]
08. Tikken [ 7 tabs ] [ 4.30 ]
09. frenchboy [ 5 tabs ] [ 4.81 ]
10. ccch74 [ 5 tabs ] [ 4.55 ]
11. MagnetFreak13 [ 5 tabs ] [ 4.70 ]
12. Jacobien [ 4 tabs ] [ 4.55 ]
13. noitsluka [ 4 tabs ] [ 4.70 ]
14. schoben [ 4 tabs ] [ 4.76 ]
15. lemoncatplays [ 4 tabs ] [ 4.44 ]
16. bornaatr [ 4 tabs ] [ 4.79 ]
17. gektor [ 3 tabs ] [ 4.67 ]
18. The Preacher [ 3 tabs ] [ 4.67 ]
19. pxrkjeongjae [ 3 tabs ] [ 4.41 ]
20. Benck [ 3 tabs ] [ 4.67 ]
21. dkk195809 [ 3 tabs ] [ 4.56 ]
22. mendace [ 2 tabs ] [ 4.65 ]
23. mckhew [ 2 tabs ] [ 4.89 ]
24. doobidoo [ 2 tabs ] [ 4.50 ]
25. karajan9 [ 2 tabs ] [ 4.48 ]
26. art_riot [ 2 tabs ] [ 4.73 ]
27. BassmanBlazek [ 2 tabs ] [ 4.58 ]
28. atlvi [ 2 tabs ] [ 4.65 ]
29. C-Ball [ 2 tabs ] [ 4.79 ]
30. evanww361 [ 2 tabs ] [ 4.61 ]
31. Alexian3007 [ 2 tabs ] [ 4.63 ]
32. maguri [ 2 tabs ] [ 4.73 ]
33. NeoMvsEu [ 2 tabs ] [ 4.77 ]
34. elcarl [ 2 tabs ] [ 4.23 ]
35. John de Sousa [ 2 tabs ] [ 4.34 ]
36. evfidripiy [ 2 tabs ] [ 4.33 ]
37. newg [ 2 tabs ] [ 4.29 ]
38. Rainb0wCake [ 2 tabs ] [ 4.68 ]
39. arndisbjork [ 2 tabs ] [ 4.56 ]
40. sn0wblind [ 1 tabs ] [ 4.40 ]
41. yesmineisb [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
42. RhythmShack [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
43. belencilla_96 [ 1 tabs ] [ 4.72 ]
44. hannahag1 [ 1 tabs ] [ 4.44 ]
45. ReddLibido [ 1 tabs ] [ 4.80 ]
46. cwood62321 [ 1 tabs ] [ 4.48 ]
47. Alexrowie [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
48. VincentGB48 [ 1 tabs ] [ 4.82 ]
49. SeymoreButts [ 1 tabs ] [ 4.34 ]
50. wmacnab5 [ 1 tabs ] [ 4.67 ]
51. rejoys11 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
52. dolphinsrule01 [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
53. Mats Fagergren [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
54. cheyrhapsody [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
55. Bvzh [ 1 tabs ] [ 4.80 ]
56. Blameshift [ 1 tabs ] [ 4.81 ]
57. nacphones [ 1 tabs ] [ 4.54 ]
58. CalebxGuitar [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
59. milantraynor [ 1 tabs ] [ 3.90 ]
60. crazykidwithauke [ 1 tabs ] [ 4.42 ]
61. Argent98 [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
62. Mart_Indie [ 1 tabs ] [ 4.49 ]
63. asianmc33 [ 1 tabs ] [ 4.56 ]
64. defgnw [ 1 tabs ] [ 4.34 ]
65. iPPled [ 1 tabs ] [ 3.90 ]
66. IceOrb [ 1 tabs ] [ 4.80 ]
67. LYNX-Music [ 1 tabs ] [ 4.56 ]
68. evilcanary [ 1 tabs ] [ 4.40 ]
69. LuKenneth [ 1 tabs ] [ 4.56 ]
70. AbiMaster [ 1 tabs ] [ 4.86 ]
71. ruben21141 [ 1 tabs ] [ 4.42 ]
72. justfaithnico [ 1 tabs ] [ 4.74 ]
73. Gabr1k [ 1 tabs ] [ 4.40 ]
74. jjhand [ 1 tabs ] [ 4.40 ]
75. Sparklesparkle [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
76. claudiorucio [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
77. willemijnbu [ 1 tabs ] [ 4.67 ]
78. dasberlin [ 1 tabs ] [ 4.23 ]
79. ravensfan2785 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
80. GuitarsNRoses [ 1 tabs ] [ 4.67 ]
81. moazzemmottakin [ 1 tabs ] [ 4.62 ]
82. Manetx [ 1 tabs ] [ 4.42 ]
83. GuitarHawk99 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
84. BarlowGirlRcks [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
85. dede73 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
86. pjosullivan [ 1 tabs ] [ 4.48 ]
87. mrxxrigbyxx [ 1 tabs ] [ 4.82 ]
88. ajacque2016 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
89. aidan_is_bored_ [ 1 tabs ] [ 4.56 ]
90. theboring2000 [ 1 tabs ] [ 4.62 ]
91. gigoylantan [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
92. Musiker-mit-K [ 1 tabs ] [ 4.64 ]
93. Kurtlooping [ 1 tabs ] [ 4.23 ]
94. katiemiller20 [ 1 tabs ] [ 4.73 ]
95. c.mcquade [ 1 tabs ] [ 4.67 ]
96. thanashs_kwst [ 1 tabs ] [ 4.67 ]
97. JynErso [ 1 tabs ] [ 4.34 ]
98. JoeterA [ 1 tabs ] [ 4.40 ]
99. arnebeckers [ 1 tabs ] [ 4.77 ]
100. xhakixx [ 1 tabs ] [ 4.30 ]